Protecció de dades
Com a conseqüència de la navegació per les pàgines del WEB i de l'emplenament dels formularis del web, l'usuari accepta que les dades personals per ell facilitades o que es facilitin en el futur a través d'aquest servei, siguin objecte de tractament en fitxers de dades de caràcter personal de l'establiment, incloent la recopilació de dades d'accés i la utilització de cookies i funcions proporcionades per tercers.

Finalitat del tractament, base legal i destinataris de la informació

Les dades s'utilitzen per:
• Permetre el funcionament del web
• Registrar i atendre les sol·licituds realitzades pels usuaris a través dels formularis del web
• La prestació i administració dels serveis de l'hotel, la tramitació de reserves i el cobrament
• Elaborar analítiques web i estadístiques
• Incloure funcions proporcionades per tercers (Google Maps, etc)

Navegació a la web i accés a àrees per a usuaris registrats

• Finalitat: es tracten les dades necessàries per a la provisió dels serveis en línia, incloent el registre d'adreces IP, pàgines visitades i data d'accés, així com informació sobre el terminal de l'usuari. Les dades també es tracten per a fins de seguretat i de millora del web.
• Legitimació: el tractament de les dades és necessari per a la provisió dels serveis en línia; consentiment, expressat a través de la utilització del web
• Destinataris i transferències: establiment, empreses d'allotjament web

Utilització dels formularis del web

• Finalitat: atendre les sol·licituds realitzades a través dels formularis web.
• Legitimació: consentiment expressat en utilitzar i enviar el formulari.
• Destinataris i transferències: establiment i empreses involucrades en prestar els serveis sol·licitats

Prestació de serveis

• Finalitat: prestar els serveis incloent gestió de reserves hoteleres i pagament. Enviar informació sobre els serveis de l'establiment per mitjans electrònics. Enquestes de qualitat.
• Legitimació: execució del contracte o prestació del servei.
• Destinataris i transferències: establiment i empreses involucrades en prestar els serveis sol·licitats

Analítiques web

• Finalitat: conèixer la manera en que la web és buscada, accedida i utilitzada pel públic. Poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal com ara l'adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el software o hardware de navegació, etc.
• Legitimació: consentiment, expressat a través de la utilització del web
• Destinataris i transferències: establiment

Funcions proporcionades tercers

• Finalitat: incorporar funcions proporcionades per tercers, com mapes, analítiques, botons socials, widget de chat Zendesk, etc
• Legitimació: consentiment, expressat a través de la utilització del web
• Destinataris i transferències: Les funcions de tercers estableixen una connexió directa entre el navegador de l'usuari i els dominis d'Internet dels tercers, permetent la descàrrega i execució de la funció, inclusivament des de pàgines fora de l'Espai Econòmic Europeu.

Aquest web integra funcions de Google Inc, com Google Analytics i Google Maps. En utilitzar aquest web l'usuari autoritza el tractament de les seves dades per Google conforme el que estableix la seva política de privacitat: https://policies.google.com/privacy

Veracitat de les dades

L'usuari ha d'omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actuals. L'usuari no introduirà dades corresponents a una altra persona; es presumeix que les dades han estat facilitades pel titular dels mateixos. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l'emplenament del formulari amb dades relatives a una altra persona.

Drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i altres

El titular de les dades té en tot moment el dret d'accedir, rectificar, i suprimir les dades que el concerneixen, així com oposar-se al tractament de les seves dades, en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. També té dret a sol·licitar: la portabilitat de les dades, la revocació del consentiment prestat en el seu cas i la limitació del tractament.
El titular de les dades pot exercir aquests drets mitjançant escrit dirigit per correu postal a l'establiment.
El sol·licitant ha d'incloure aquesta comunicació sol·licitud signada indicant l'actuació que se sol·licita i fotocòpia del DNI o passaport.
El titular de les dades també pot oposar-se a la recepció d'e-mails comercials, per a això n'hi haurà prou que ho sol·liciti mitjançant un correu electrònic enviat des de la direcció que vol donar de baixa i dirigit a l'establiment.
El titular de les dades, si considera que el tractament de les seves dades infringeix la legislació de protecció de dades, pot realitzar una queixa davant les autoritats de control de protecció de dades.

Menors d'edat

Es prohibeix la utilització dels serveis web a persones menors de 18 anys.

Seguretat de les dades

Aquest web té una de les tecnologies més segures pel que fa a la protecció de dades de la seva targeta de crèdit. Així mateix, compleix totes les normes internacionals de legislen la matèria. Tots els apartats on vam sol·licitem informació sensible utilitzen el protocol de comunicació SSL. Això vol dir que la informació que viatja a través d'Internet des del seu ordinador fins al nostre servidor ho fa codificada, fent-los indesxifrables a qualsevol persona aliena. Aquesta tecnologia assegura i garanteix, que les seves dades no podran ser interceptades, manipulades o suplantades, de cap manera. D'aquesta manera el pagament a través d'Internet és avui dia tan segur com la compra directa.

Què significa SSL?

El SSL (Secure Socket Layer) és una tecnologia estàndard de seguretat a Internet. Aplica un sistema d'encriptació (codificació) que proporciona la màxima confidencialitat de les dades que ens transmeten. Així s'impedeix l'entrada il·lícita o intercepció en un sistema mentre les dades circulen per Internet. Per a més seguretat, aquestes dades s'emmagatzemen en un servidor segur protegit per un "firewal" en contínua vigilància.